Rubrics

Waves-Education-Rubrics-2016-1-1

Rubrics kan ligeledes downloades fra Dafolos Skoleportal.

Vores kerneydelse er formidling af ny forskningsbaseret viden om læring. Vi tror på, at mennesker uanset alder kan og vil lære hele livet og i vidensamfundet er kontinuerlig læring en afgørende faktor for succes. Vi tilbyder åbne og firmatilpassede kurser og workshops, individuel rådgivning og indlæg på gå-hjem-møder og temamøder samt rådgivning inden for emner som:

◾Rubrics – et værktøj til:

 Synlige læringsmål
 Synlige evalueringskriterier for læringsmål
 Differentierede, flowfremmende læringsforløb
 Genbrug og vidensdeling

◾Den digitale folkeskole
◾I-Pads i vuggestuer og børnehaver
◾Positiv psykologi – trivsel, læring og livsglæde
◾Flow og kreativitet

◾Personaleudviklingssystemer
Kommunikationskompetence og relationskompetence
Læringskompetence og digital kompetence
Kreativitet og faglig kompetence

Finder du ikke hvad du søger, eller er du interesseret i at høre mere, er du naturligvis velkommen til at kontakte os. Vi glæder os til at høre fra dig.

Kirsten Gibson Waves Education
Læring og kompetenceudvikling med fokus på styrkesider