Rubrics i skoler

Synlig læring med Rubrics – skræddersyet til nye skolelov

Læringsmål og evalueringskriterier bliver synlige og differentierede. De er individuelle, motiverende og involverende, fordi det er eleverne selv, der vælger mål. 

Waves-Education-Rubrics-2016-1-1

En Rubric er en model med vertikale søjler og horisontale rækker. Læringsmålene står i søjlerne og den tilhørende række viser målene/bedømmelseskriterierne på 4 niveauer af stigende sværhedsgrad.

Med synlige mål kan eleverne løbende tjekke, hvad de skal gøre for at vise, at de har nået det mål, de har valgt. De evaluerer selv deres resultat og markerer det på Rubricen. Til slut evaluerer læreren og/eller pædagogen, markerer deres resultat, giver feedback og aftaler sammen med eleven det næste, bedste skridt.

Ved skole-hjem samtaler kan Rubrics med barnets ønskede og opnåede mål og resultater over en længere tidsperiode danne udgangspunkt for samtalen.

I Gladsaxe kommune har alle lærere og pædagoger lært at udvikle og anvende Rubrics. Udviklede Rubrics kan gemmes og deles digitalt.

Se eksempler på Rubrics

Frikvarter

Rubrics-brøker

Rubrics-engelsk-2

Rubrics-grammatik

Referencer